Nieuws

Als ondernemer wordt u geconfronteerd met een concurrentiebeding van een nieuwe medewerker. Wat te doen?

snelders-consulting-nbapril18-img3

Het zijn drukke tijden voor de meeste ondernemers. Een goede zaak. Vaak leidt het zelfs tot uitbreiding van het aantal medewerkers. Afgezien van de uitdagingen om te komen tot aanname van de juiste man of vrouw, kunnen er ook nog andere uitdagingen opduiken.
Het volgende voorbeeld maakt dat duidelijk.

Een bekende ondernemer heeft onlangs een nieuwe medewerker aangenomen. Al snel na de in dienst treding, kwam er een brief binnen van de voormalige werkgever. De boodschap was duidelijk. “Ontsla de medewerker, want hij handelt in strijd met een geldend concurrentiebeding”. De ondernemer / nieuwe werkgever is oorspronkelijk van mening dat hij geen gehoor hoeft te geven aan deze oproep. Hij is namelijk niet bekend met enig concurrentiebeding, en vindt het een zaak tussen medewerker en voormalig werkgever. Helaas is het niet zo gemakkelijk. Want op het moment dat de nieuwe werkgever op de hoogte is van genoemd feit, handelt hij evenals de betrokken medewerker onrechtmatig. En, onrechtmatig handelen mag niet. Indien het dan toch gebeurt, moet hij de schade die hij daarmee veroorzaakt vergoeden. De voormalig werkgever mag inderdaad van de werkgever verlangen dat hij het onrechtmatig handelen staakt en het dienstverband met de medewerker beëindigt.

Terug

Heeft u een vraag? Daag ons uit!