Nieuws

Loondoorbetaling bij ziekte maximaal 1 jaar, vindt MKB Nederland.

snelders-consulting-nbapril18-img5

MKB- Nederland, de werkgeversvereniging, dringt er bij het kabinet op aan dat zij nog voor de zomervakantie komt met een oplossing voor het thema “loondoorbetaling bij ziekte”. Hoewel minister Koolmees positieve signalen afgeeft en blijk geeft van goede intenties, lijkt opvolging van het dossier nog niet opgepakt te worden. Doel van MKB-Nederland is om te bereiken dat werkgevers (tot 25 werknemers) een loondoorbetalingsverplichting hebben van maximaal 1 jaar. Op dit moment geldt nog twee jaar. MKB-Nederland is van mening dat de arbeidsmarkt met deze maatregel extra gediend wordt door een snellere doorstroming. Werkgevers zullen sneller nieuwe arbeidskrachten in dienst nemen, is daarbij de gedachte.
Wordt vervolgd.

Terug

Heeft u een vraag? Daag ons uit!