Nieuws

Economische voorspoed leidt tot groot aantal groeibedrijven.

snelders-nb-sept18-img8

Met een economische meewind is het te verwachten dat een groot aantal bedrijven een groei laten zien. Maar ook het aantal ‘snelgroeiende’ bedrijven laat een aanzienlijke toename zien. Men spreekt van een ‘snelgroeiend’ bedrijf als over een periode van 3 jaren een groeicijfer van meer dan 10% wordt gerealiseerd. In 2016 waren er 7300 bedrijven die aan dit criteria voldeden, in 2017 waren dat 8500 bedrijven. Een toename van 1200 bedrijven dus. Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de handel was de aanwas van ‘snelle groeiers’ het grootst. De snelle groei is overigens voor een groot deel te danken aan overnames. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal overnames eveneens stijgt.

Heeft u wel eens nagedacht over een bedrijfsovername?
Neem vrijblijvend contact op met Robert Bottram.
info@sneldersconsulting.nl

Terug

Heeft u een vraag? Daag ons uit!