Nieuws

Arbowet nog lang niet duidelijk voor veel ondernemers.

snelders-nb-sept18-img9

Sinds 1 juli is de nieuwe arbowet definitief van kracht. Nog steeds blijken veel ondernemers niet precies weten wat dat voor hen inhoudt.
De wet verplicht het ondernemers om preventieve maatregelen te treffen om uitval van werknemers te voorkomen. Daarbij is het noodzakelijk dat ook kleinere bedrijven een overeenkomst sluiten met een arbodienst of een bedrijfsarts. Een flinke stap voor ondernemers van kleinere bedrijven. Dankzij de persoonlijke betrokkenheid waren verzuimcijfers bij het kleinere MKB altijd erg laag. Ondernemers vrezen dat door formalisering van het traject een zakelijker en hardere opstelling ontstaat. Aan de andere kant pleiten werknemersbelangenbehartigers voor een situatie waarin de privacy van de werknemer optimaal beschermd wordt. Situaties waarbij de werkgever voor ‘arts’ speelt en een oordeel geeft over het al dan niet terecht verzuim, zijn daarmee over, aldus de werknemersvertegenwoordigers.

Wilt u er meer van weten? Vraag ernaar bij Marja Snelders.
info@sneldersconsulting.nl

Terug

Heeft u een vraag? Daag ons uit!