Nieuws

Fiscale eindejaarstips.

snelders_nieuws_november_tips

Het jaar 2014 zit er alweer bijna op. Tijd voor enkele fiscale wetenswaardigheden en tips waarmee u nog dit jaar uw voordeel kunt doen en in ieder geval rekening dient te houden.

 

Tip 1) Schenkingsvrijstelling van € 100.000,- loopt ten einde!

De schenkingsvrijstelling van € 100.000,- voor een eigen woning komt te vervallen per 1-1-2015. Iedereen die dat wil kan hier nog gebruik maken tot het einde van dit jaar, daarna is het echt voorbij.

 

Je moet wel aangifte doen bij de Belastingdienst vóór 1 maart 2015.

 

Tip 2) Geef een lening voor uw eigen woning door aan de Belastingdienst!

Als u uw eigen woning (of verbouwing) heeft gefinancierd met een lening van een familielid, of van uw eigen B.V., vergeet dan niet om die lening door te geven aan de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan heeft u geen recht op renteaftrek.

 

De melding moet uiterlijk op 31 december van het daaropvolgende jaar hebben plaatsgevonden.

 

Tip 3) 6% BTW tarief op onderhoud aan woningen is verlengd tot 1 juli 2015.

Het verlaagde BTW tarief op onderhoud aan woningen is verlengd tot 1 juli 2015.

Het lage tarief geldt enkel voor loonkosten en niet op materiaalkosten en is van toepassing voor woningen die niet meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen.

 

Tip 4) Vrijstelling van BTW voor ZZP-ers in de zorg.

Onlangs heeft de Hoge Raad in een uitspraak beslist dat ZZP-ers in de zorg die medische diensten verrichten aan een ziekenhuis, voor de BTW zijn vrijgesteld.

Voorwaarde voor de BTW vrijstelling is wel dat de ZZP-er een BiG Registratie heeft.

 

Tip 5) Voordeeltjes bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers.

Als werkgever komt u wellicht in aanmerking voor aantrekkelijke kortingen bij het in dienst nemen van personeel.

Groepen werknemers, waarvoor kortingen en subsidies van toepassing zijn?

-       Opleidingen van jonge werknemers (voormalig BBL)

-       Werknemers ouder dan 50 jaar

-       Werknemers met een WIA-uitkering

-       Werknemers tussen 18 - 27 jaar met een WW of bijstandsuitkering

 

De kortingen kunnen oplopen tot € 21.000,- in 3 jaar tijd.

Wilt u er meer van weten? Neem dan even contact op met Snelders Consulting.

 

Tip 6) BTW-nihil aangifte? Let op!

Als u een BTW-nihil aangifte doet, door bijvoorbeeld tijdgebrek, kan u dit duur komen te staan. Als later namelijk blijkt dat u toch BTW verschuldigd was over dit tijdvak, dan is dat strafbaar (sinds 2014).

Een fikse boete ligt op de loer of zelfs een gevangenisstraf.

 

Tip 7) Pensioen in eigen Beheer BV (vervolg bericht).

Staatssecretaris Wiebes heeft recent een uitgebreide notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarbij de volgende samenvatting te maken valt.

Volgens Wiebes is de uitvoering van een fiscale reserve in eigen beheer de beste variant.

 

Bij deze opzet wordt (net als de F.O.R.) jaarlijks een percentage van de winst toegevoegd aan deze reserve ten laste van de winst.

Er is dan ook geen sprake meer van een pensioenaanspraak in de zin van de loonbelasting.

 

Op pensioendatum valt de reserve vrij als winst. Hiervan kan dan een ‘pensioen’ voor worden aangekocht bij een verzekeraar.

Bestaande pensioenen in de B.V. worden omgezet op basis van fiscale waarde. Dit biedt ook perspectief voor uitkering van dividend.

Het is afwachten hoe de Tweede Kamer hiermee omgaat.

(wordt vervolgd)

 

Wanneer u vragen heeft over één van bovenstaande zaken, of over fiscale zaken in het algemeen? Aarzel niet om contact op te nemen met Snelders Consulting. Wij helpen u graag.

 

 

Terug

Heeft u een vraag? Daag ons uit!